Toestemming voor het kappen van 2 zomereiken en 3 beuken en het weigeren voor het kappen van 1 zomereik (met herplantplicht) aan Fazantlaan 4 te Ermelo

DeErmelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het kappen van 2 zomereiken en 3 beuken en het weigeren voor het kappen van 1 zomereik (met herplantplicht) aan Fazantlaan 4 te Ermelo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning Omschrijving •4 oktober 2023 Fazantlaan 4 verleend voor het kappen van 2 zomereiken en 3 beuken en geweigerd voor het kappen van 1 zomereik (met herplantplicht) 3852 AM 16 november 2023 Bezwaarclausule Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: kapvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deErmelogids.nl op 12-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Ermelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deErmelogids.nl
Redactie deErmelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ermelo
  2. 04ed32dbb133331d32b37e0e19159e40

Gerelateerde berichten