Toestemming voor het plaatsen van een bouwkeet/bouwmaterialen en een hekwerk van 9 oktober tot en met 31 december 2023 op de parkeerplaatsen van verschillende locaties te Ermelo

DeErmelogids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor het plaatsen van een bouwkeet/bouwmaterialen en een hekwerk van 9 oktober tot en met 31 december 2023 op de parkeerplaatsen van verschillende locaties te Ermelo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Voorwerpen op of aan de weg (artikel 2.1 Verordening fysieke leefomgeving Ermelo) Omschrijving •5 oktober 2023 het plaatsen van een bouwkeet/bouwmaterialen en een hekwerk op de parkeerplaatsen nabij Telgterweg 11, nabij Sportlaan 97, nabij Sportlaan 121, nabij Van Strijlandweg 12, nabij Van Veldhysenweg 17/19 voor de periode van 9 oktober tot en met 31 december 2023 3853 NC 3851 CB 3851 JN 3851 JP 17 november 2023 Bezwaarclausule Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na dagtekening van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deErmelogids.nl op 12-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Ermelo, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deErmelogids.nl
Redactie deErmelogids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Ermelo
  2. 8d5910083aa565d8ae8e2b6493869905

Gerelateerde berichten